ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ